Hq9038 Tube DAC digital to analogue converter

Hq-Audio is proud to announce the latest addition to our level ES9038PRO series with the new Hq-9038 Tube DAC. Under development for over 5 years it’s quite incredible this product is available as a kit, rather it is an exceptional piece of high-end audio that can also be purchased in kit form or as factory assembled.

 

HQ9038 Tube DAC features include

 • ES9038PRO chip.
 • CRYSTEK CCHD-575 Ultra-Low Phase Noise Oscillator.
 • All Low Noise LT3042 for DAC.
 • Controle Volume and Remote.
 • New 12AU7 & 6DJ8 Balanced i/V.
 • New HQ-HV dual Power Supply.
 • Hq- Transformers.
 • Power Supply Board For Music Server.
 • Raspberry Pi 3 Music Server.
 • RCA SPDIF input.
 • Toslink input.
 • Neutrik AES/XLR input.
 • Amanero USB Module.
 • USB Input Cable.
 • Assembled (Finished Product).
 
 
 

Our brief was to build on our current DAC expertise and develop one of the finest digital to analog converters on the market today. We leveraged our Mentor shunt power supply technology and combined that with a film capacitor architecture dedicated to delivering unparalleled performance.

The dynamics, the smoothness, the end result - a staggering experience for the modern audiophile and a chance to re-experience their entire digital collection.

 
     
     
  Pictured: Hq9038 Tube Dac digital board with the regulation board behind, I/V transformers & the line board  
 

Hq9038 Tube Dac architecture

1. All new digital DAC board using 7 pcs of the Ultra low noise Regulator LT3042 (<1 uV noise) to feed ultra quiet DC voltages to the digital board.

2. i/V conversion with a dedicated resistor to  transfer the analog signal from the DAC board to the Tube board.

3. Analog output stage incorporating a 12AU7 & 6DJ8 zero feedback  configuration with both single ended output using RCA connectors and true balanced output using XLR connectors.

4. Beautiful remote control in casted Aluminum.

5. Music server using 1.2GHz quad core CPU in a Raspberry Pi 3 setup.  The Server runs Linux operation system.

 
     
     
 

HV Dual Power Supply for Tube i/V

The Power supply for the Audio system is very important as the power supply factor feeds the whole audio system. Not only that, power is also a key factor in determining the output audio quality. In fact the noise level of a power supply must be designed to minimum noise level. Hq-Audio has succeeded in using and designing voltage sources for audio systems such as Pre-amps, Phono-amps, DAC and Power Amplifiers. The Hq9038-HV regulator is a dedicated high voltage regulator designed for Tube preamplifiers with the following features.

 
     
     
 

Pure Tube i/V Output

The HQ9038-Tube DAC has an Analouge output design that surpasses all earlier designs. The DAC chips balanced outputs are converted to unbalanced using the HQ unique technology, which gives great experiences and creates unbelievably stunning soundstage.

In particular, the output of the DAC has an impedance of less than 100 Ohm and 3VRMS. Which makes it ideal for connecting the ES9038PRO to the power amplifier without the need of a pre-amplifier. In addition, the high-voltage supply for the Tubes in the analouge output is optimized using Mosfets with very low internal resistance and a noise level of 1 uV. The high- voltage supply are equipped with high end components including several non-polarized MKP capacitors to provide crystal clear sound, increased dynamic and create deep and wide sound stage.

 
     
     
 

Music Server in HQ-9038 Tube Dac 

DAC integrates a Raspberry Pi3 to be the dedicated Music Server. It take advantage of the endless digital music sources, especially the DSD64 format are very close to the sound of the SA-CD. The time for using bundles of expensive CDs and SA-CDs is over.

This Music Server will give you choose High resolution audio files. Actually, the DAC plays all formats of digital music file.

HQ Audio has selected the Raspberry Pi3 for music server, as this piece of a small computer can be setup as a Music source that plays with an immersive listening experience. that HQ Audio appreciate and admired for playing music better than a most then most of computers used as Music server

 
     
     
 

Finished Product
You can order the HQ-9038 Tube Dac as FACTORY ASSEMBLED for an extra $600. Simply select the ‘FINISHED PRODUCT’ option in the shop section of the website.

 
     

Construction manual

Download the build instructions for the HQ-9038 Tube Dac here. The manual will give you a good idea of all the componentry involved in the making of this very high level digital to analog converter.

 
     
 

Chào mọi người. Nó không phải là thường mà viết một bài đánh giá cho một trong những kit tôi xây dựng. Nó không thực sự là công việc của tôi, và vì tất cả chúng ta đều có sở thích, nhận thức, cấu hình hệ thống khác nhau, đặt tên cho nó, hầu như không thể có được một bức tranh rõ ràng từ một bài đánh giá. Tôi cũng muốn chỉ ra rằng tôi không liên quan gì với Quanghao và / hoặc HQ Audio. Tuy nhiên tôi đã xây dựng một số bộ của ông trong quá khứ như AD1865 với DAC 6H30 sản lượng ống hoặc ES9018 DAC và họ đã luôn luôn đầu tiên chất lượng, và tôi thích họ.

Tôi đã hoàn thành ESS9038DAC với các ống nguồn Pure Tube IV và HV hàng tuần và cuối cùng tôi đã có thể nghe nó thành một hệ thống tuyệt vời vào phòng nghe chuyên dụng tại nhà bạn của tôi. Hệ thống của ông sử dụng Loa âm thanh Wilson, bộ khuếch đại monoblock Borbely Milenium, và một chiếc preamplifier ống rất tùy chỉnh. Cáp và dây điện có chất lượng tuyệt vời từ Furutech, Cardas, Siltech, vv ... Chúng tôi so sánh dac này với dac khác nhau chúng tôi xây dựng trong những năm qua, và tham khảo hiện tại của ông dac. Một máy MAC mini với máy chủ nhạc JRiver đã được sử dụng làm nguồn, sử dụng giao diện Amanero usb DAC.
Để tiếp tục HQ Audio ESS9038PRO Dac mới là một sự mặc khải và chúng tôi đã hoàn toàn yêu nó. Không biết nếu nó là chip ESS9038 mới và / hoặc sự kết hợp của phần ống IV rất tốt đẹp, nhưng Đó là dặm trước khi dac khác mà chúng tôi so sánh nó với. Mọi khía cạnh của âm thanh thì tốt hơn, sân khấu khổng lồ và thoáng mát, âm thanh rõ nét cao, trung bình để chết, bass tuyệt đẹp, tách nhạc cụ tuyệt vời. Chúng ta có thể nghe chi tiết về âm nhạc dường như không rõ ràng bởi dac trước. Âm nhạc đã sống, vừa phải.

Phán quyết cuối cùng: dac này sẽ được tham chiếu của tôi từ bây giờ. Tôi đã có kế hoạch để có nó sửa đổi để thêm đầu ra cân bằng. Giai đoạn Pure IV của riêng tôi chỉ có đầu ra của SE, không giống với đầu ra của GB3 đã có cả sản lượng BLA và SE. Tôi cũng đã thêm K & K audio CCS để thay thế cho các điện cực nano 33K. Tôi vẫn phải so sánh dac với CCS mới này kể từ lần nghe đầu tiên của chúng tôi đã được thực hiện với các điện trở thụ động ban đầu 33K.

Một số đề cập đến chi phí cao của bộ này, nhưng hãy nhớ rằng tất cả các PCB đã được lắp ráp và thử nghiệm với các bộ phận chất lượng tốt, PCB có chất lượng đầu tiên, và bộ bao gồm tất cả mọi thứ để làm cho nó hoạt động, bao gồm một bao vây trông đẹp. Bạn sẽ phải chi hàng ngàn để hoàn thành, sẵn sàng để cuộn, dac tuyệt vời. Tất cả trong tất cả tôi nghĩ rằng đó là một mức giá hợp lý.

 
  1  
1 1  
     
 

PS: As it turned out, this story was far from over. Taking my findings under advisement, team hq audio felt that they could do even better and decided to retune their voicing. "We are planning to send an updated DAC back to you. Our plan is that this will primarily be updated to have an even more neutral sound, higher detail and a more controlled size of the images than what you tested. The updated DAC will also have the newest software installed which fixes the 352kHz blinking and adds the display on/off function." Stay tuned then for the real conclusion to these exciting developments. WIth hq audio in end-run mode, I asked whether wiring the Raspberry module internally to the selector switch to add a 'server' input wouldn't be preferable to having to use the external USB input as in my first loaner. If changed, one could then connect a standard PC/Mac to the USB input and run Ethernet or external SSD/HHD sources in parallel without having to reseat a single USB cable. "That sounds like a good idea and we will evaluate your suggestion."

Sincerely
Srajan Ebaen

1
             
 

Specifications:

Output Tubes: 2pcs. 12AU7 Electro Harmonix, 2pcs. 6DJ8
1
Audio Outpust:Audio Outputs: 1pcs. Single ended RCA, 1pcs. Balanced XLR.
1
Output Levels: 3.0V RMS fixed, 6.0V RMS Balanced.
1
Total Harmonic Distortion:  <0.015%
1

Digital Inputs: Amanero USB SPDIF RCA, XLR digital. 
Input Format Support: PCM to DSD512
1
Music Server software: Moodaudio, Runeaudio, Volumio, PiCorePlayer.                        

Wifi – Ethernet: 802.11 b/g/n Wireless LAN.

USB: 4 x USB 2.0 ports.
1
Mains Power:  220-230V, 50/60Hz
1 Power Consumption:  <100W

 

Dimensions: 90 x 430 x 350mm

(H x W x D)
1
Weight: 13.5 kg
1
Finish: Silver
1
Parts Compliment includes:
1
Remote Control
1
Use Manual
1
Cap USB
1
Cap Power supply
1
Warranty
1
Product certification

*Specifications may be subject to revision.

Or Request separately Hq-Audio variant at extra cost

 

 

Hq9038 Tube DAC

$2589

1

Flagship Ship DAC
Factory assembled

$5000


The Hq9038 Tube Dac is now available as a Finished Product or in DIY form. Download the new construction manual here.

 

 
 
Thong ke