Trải nghiệm ES9038 Music Server II – của Quang Hào đời mới nhất


Trước Tết, có cậu em gửi đến cái Music Server Quang Hào đời mới, và nhắn: “Em mới lấy bên anh Quang Hào, anh test hộ em xem chất lượng ra sao”.

L

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *